Sharpfin & Fondo tar marknadsandelar med ny digital helhetslösning för kapitalförvaltare

12 April, 2023

Sharpfin och Fondo stärker kunderbjudandet för kapitalförvaltare genom lansering av en digital och heltäckande lösning för att stötta hela rådgivningsprocessen från onboarding till backoffice

Målet är att möta kapitalförvaltares behov av modern teknologi som ger en bättre kundupplevelse och samtidigt skalar bort onödig administration och sänker förvaltningskostnaderna.

I våra dialoger med rådgivare och kapitalförvaltare blir det allt mer tydligt att branschen saknar en fullt ut digitaliserad lösning för fondförvar, handel och onboarding av slutkunder. Vi är glada att vi med Fondo har hittat en samarbetspartner som gör att vi på riktigt kommer att kunna förenkla våra kunders vardag.” - Markus Alin, VD Sharpfin.

Den nya lösningen innebär full integration mellan Sharpfins portföljsystem och Fondos digitala depå- och fondhandelsplattform, där hela rådgivningsprocessen blir fullt digitaliserad i ett och samma gränssnitt.

Integrationen innebär även effektiviserad förvaltning med realtidsuppdateringar av slutkunders depåer samt automatiserat backoffice utan behov av outsourcing av väsentlig verksamhet.

Arbete pågår för fullt för att gå live med vår första kund. Därefter har vi en mängd pågående dialoger med andra intressenter. Det är tydligt att det finns en efterfrågan på digitala lösningar och modern teknologi i branschen.” - Olof Cristoferson, VD Fondo.

Genom samarbetet får kapitalförvaltare dessutom alla förutsättningar för att skapa ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande genom tillgång till ett modernt kundgränssnitt och ett brett fondutbud, där alla provisioner återbetalas till slutkunden.

För mer information:

Olof Cristoferson
VD Fondo
olof.cristoferson@fondo.se
+46 70 657 94 18
Markus Alin
VD Sharpfin
markus@sharpfin.com
+46 70 840 41 00

Om Sharpfin 

Sharpfin är en ledande leverantör av molnbaserade lösningar som ger förmögenhetsförvaltare minimerad administration, ökad kundnöjdhet med fler förvaltningstimmar och säkerställer en förenklad regelefterlevnad. Sharpfin används idag av ett växande antal kunder såsom Nordnet, Consensus Asset Management och Strand Kapitalförvaltning. Sharpfins styrka är att bättre förstå sina kunders krav och som genom kraftfull teknologi omsätta kundkrav och nya regelverk till ny funktionalitet.

www.sharpfin.com, linkedin

Om Fondo 

Fondo är ett depåinstitut som erbjuder en modern, digital fondplattform med brett fondutbud och transparent prissättning mot såväl företagspartners och slutkonsument. Genom den egenutvecklade tekniken tillhandahåller Fondo en framtidsanpassad och kostnadseffektiv infrastruktur, som med en enkel API-integration ger tillgång till automatiserad depåföring och fondhandel. Fondo är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen och omfattas av statlig insättningsgaranti och investerarskydd.

www.fondo.se, linkedin

Missa ingenting

Prenumerera på vårat nyhetsbrev. I Sharpfin Insider delar vi med oss av viktiga uppdateringar, intressanta artiklar, release notes och branschhemligheter. Det vill du inte missa.

Vill du veta mer? Skicka gärna ett meddelande nedan.

Kontakta oss

Sales
Stockholm
sales@sharpfin.com
+46 (0)10 585 82 77
Support
Stockholm
support@sharpfin.com
+46 (0)10 585 82 77

Address

Vasagatan 10, 4tr

111 20 Stockholm