Swedish Article

Fredrik Nordström - Provisionsförbud och regelverksefterlevnad: En ny era för svenska fondbolag

Fredrik Nordström, VD på fondbolagens förening, om provisionsförbud och regelverksefterlevnad.


Provisionsförbud och regelverksefterlevnad innebär en ny era för svenska fondbolag

Svenska fondbolag navigerar genom en tid av stora förändringar, där digitalisering och nya regelverk formar framtiden. Speciellt mycket på tapeten är införandet av provisionsförbudet, en förändring som verkligen kan omforma sättet fondbolagen arbetar och kommunicerar med sina kunder.

Fredrik Nordström, VD på Fondbolagens förening, delar med sig av sina insikter och erfarenheter kring hur branschen anpassar sig till dessa förändringar, med särskilt fokus på regelverksefterlevnad och anpassningen till nya regelverk för fondbolag.

 

Digitaliseringens påverkan på regelverksefterlevnad

I den digitala erans framfart har fondbolagen en unik möjlighet att omdesigna sina strategier för regelverksefterlevnad och kundinteraktion. Sverige är en föregångare inom denna utveckling, vilket skapar både utmaningar och möjligheter, särskilt i skuggan av nya regelverk för fondbolag. Nordström betonar vikten av att vara både uppdaterad och flexibel i denna dynamiska miljö.

 

"Digitaliseringen förändrar sparmarknaden rent grundläggande. Vi i Sverige har redan tagit oss långt, vilket ger oss både fördelar och nya utmaningar, särskilt med tanke på anpassningen till nya regelverk.", säger han. 

 

Provisionsförbudets inverkan på fondbolagen

Provisionsförbudet, en diskussion som inte går att ignorera, kan innebära en signifikant förändring för fondbolagens affärsmodeller. Nordström reflekterar över erfarenheter från andra länder där liknande förbud redan är på plats och understryker behovet av att förstå dessa förändringars effekter på den svenska marknaden.

 

"Införandet av provisionsförbudet är en central fråga som kan förändra fondbolagens operationssätt och deras relation med kunderna på djupet. Vi tror dock att den svenska marknaden kanske har bättre förutsättningar för ett provisionsförbud då många kunder redan är självgående.", menar han. 

 

Det som eventuellt kan bli problematiskt är dock att distributörer såsom banker exempelvis, endast kommer att vilja sälja sina egna fonder när de inte längre får betalt för att sälja andras. Trenden med att ta fram egna produkter är redan ett faktum, något som riskerar att försämra konkurrensen på marknaden. 

 

“Det enda man säkert kan säga är att det inte längre kommer att vara självklart att man som småsparare kan få en gratis fonddepå och att fondavgifterna kommer sjunka. Det senare skulle också i ett slag förbättra fondernas performance, särskilt för de dyrare fonderna, vilket är kul för branschen.”, säger Nordström. 

 

Anpassning till nya regelverk och regelverksefterlevnad

Med nya regelverk på horisonten står fondbolagen inför utmaningen att inte bara följa lagar, regler och ‘compliance’, utan också att se möjligheterna som dessa förändringar erbjuder. Nordström talar om hur Fondbolagens förening aktivt stöttar sina medlemmar genom arbetsgrupper och dialog, för att säkerställa att de är redo att möta och dra nytta av dessa förändringar.

 

"Att anpassa sig till dessa förändringar kräver en mix av noggrannhet och innovation. Det kan vara svårt att i ett tidigt stadium förstå de strategiska konsekvenserna av ett nytt regelverk. Diskussionen med medlemmarna kretsar främst kring problem och ‘best practice’, men det finns ju alltid en risk att man bara stannar vid uppfyllnadskraven och därmed sätter ett kryss i boxen. Att se hur man kan använda nya regelverk på ett offensivt plan är inte alltid helt självklart."

 

Framtiden för fondbolagen

Som ledare inom Fondbolagens förening står Nordström redo att möta dessa utmaningar, med fokus på att maximera möjligheterna som förändringen medför. Han lyfter fram betydelsen av teknikbolagens roll i att driva innovationer som kan effektivisera verksamheten och minska kostnaderna.

 

“Tekniken skapar nya möjligheter för befintliga aktörer på marknaden, där lagstiftningen hjälper till att driva på. Vi har exempelvis Open Finance, som ytterligare är ett steg efter GDPR och PSD2. Men med digitaliseringen så uppstår också nya utmaningar. Dora är ett exempel där lagstiftaren vill höja informationssäkerheten – och där blir också cybersäkerhet en allt mer aktuell fråga.”, menar Nordström.

 

Det står klart att svenska fondbolag befinner sig vid en vändpunkt, där anpassning till både provisionsförbud och nya regelverk inte bara är nödvändigt för överlevnad – utan också för att blomstra i en allt mer digital och reglerad värld.

 

Similar posts

Get the latest insights and powerful tools to boost your firm's success.