Goldman Sachs automatiserar delar av sin kapitalförvaltning

15 September, 2021

Storbanken och kapitalförvaltningsbolaget Goldman Sachs meddelar att de påbörjat ett automatiseringsarbete av administrativa uppgifter för att ge sina anställda mer tid att ägna åt annat. Vi på Sharpfin hoppas att fler inom kapitalförvaltningsbranschen kommer att följa deras exempel med hjälp av digitala automatiseringsverktyg.

Den anrika investeringsbanken Goldman Sachs hamnade på löpsedlarna tidigare i år när en grupp juniora anställda klagade på inhumana arbetsförhållanden och 95-timmarsveckor. En av kapitalförvaltarna skrev “I've been through foster care and this is arguably worse”, och andra beskrev hur deras jobb tog över hela livet vilket påverkade både mental och fysisk hälsa samt nära relationer. De önskade att företaget skulle införa ett tak på 80 timmars arbete i veckan samt se till att medarbetare kunde få lördag ledigt och slippa arbeta efter klockan 21 på fredagskvällar. För oss svenskar känns det kanske inte som orimliga krav men kapitalförvaltaryrket är känt för att vara tufft.

Händelsen drog igång diskussioner om finansbranschen och dess ohälsosamma arbetsvillkor, med långa timmar, helgarbete, högt tempo och liten chans till tillräcklig vila. Men reaktionerna på de juniora medarbetarnas protest var långt ifrån eniga om huruvida de anställda hade rätt att klaga med en ingångslön på $86,000. Xavier Rolet, tidigare anställd på Goldman Sachs som sedan drev London Stock Exchange i åtta år, ansåg att de som klagade var privilegierade universitetsstudenter och att jobben istället borde gå till fattiga hungriga unga som bekostat sin egen collegeutbildning.


Digitala lösningar för att automatisera administration

Goldman Sachs å andra sidan tog kritiken på allvar och införde en rad förändringar för att göra det lättare och mer attraktivt att jobba hos dem som junior förvaltare. Bland annat lovade de att försöka få slut på lördagsarbete och höjde ingångslönen från $86,000 till $110,000 – ungefär SEK 946,000 såsom valutan står i september.

Visst, den nya väsentligt höga ingångslönen kommer nog vara till tröst för många trötta kapitalförvaltare – men den kanske viktigaste åtgärd som Goldman Sachs tagit för att underlätta arbetet för sina anställda är att automatisera ett antal arbetsuppgifter som för närvarande är manuella. Detta för att underlätta för juniora och andra anställda som istället för administration kan lägga sin tid åt kapitalförvaltning.

Vi på Sharpfin har länge talat oss varma kring hur viktigt det är för kapitalförvaltningsbranschen att komma ifatt när det kommer till digitalisering. På kundsidan har processen kommit väsentligt längre, med användarvänliga appar designade för att privatinvesterare enkelt ska kunna handla och ha koll på sin portfölj. Kapitalförvaltare har ofta betydligt högre krav på sig vilket innebär en enorm mängd administration och arbete med kravställningar och rapporter som än så länge oftast görs manuellt. Med smarta digitala lösningar såsom Sharpfins Wealth Management Suite kan denna mängd administration reduceras åtskilligt – och därmed spara bolaget och dess anställda både tid, energi och pengar.

Nu när Goldman Sachs tagit steget och påbörjat en automatisering av administrativa uppgifter hoppas vi att kapitalförvaltningsbranschen i Sverige och resten av världen ska följa deras exempel. På så vis kan kapitalförvaltare som kämpar för att bolag och privatpersoner ska gå med vinst få mer tid till att faktiskt förvalta kapital – och dessutom mer tid till återhämtning.

Sharpfin Insights

What to consider when Implementing a new Wealth Management Software

Never miss a thing

Subscribe to our newsletter. In Sharpfin Insider we share important updates, interesting articles, release notes and trade secrets. You don't wanna miss it.

Do you want to know more? Send us a message below.

Contact us

Sales
Stockholm
sales@sharpfin.com
+46 (0)10 585 82 77
Support
Stockholm
support@sharpfin.com
+46 (0)10 585 82 77

Address

Vasagatan 10, 4tr

111 20 Stockholm