SHARPFINS LÖSNINGAR

Sharpfin Wealth Managment

Solutions_WM_sv.png

Sharpfin Wealth Manager ger dig ett komplett stöd för att sköta din fond eller portföljförvaltning, inklusive:

 • Portföljhanteringsvy över dina kunders tillgångar samt möjlighet att aggregera flera underliggande tillgångar till en samlad vy.

 • Avancerad order-blotter med möjlighet att lägga ordrar via direkt hos handelssystemen (t.ex. Infront) eller via generella gränssnitt som FIX.

 • Andelsägarregister för fondförvaltare

Sharpfin Advisory

Använd Sharpfin Advisory för att:

 • Digitalisera hela din rådgivningsprocess och få hjälp med regelefterlevnad för MiFID II och IDD.

 • Tillåta dina kunder att logga in säkert i systemet för att se sina tillgångar och värdeutveckling med vår kundportal.

 • Insamla information om dina kunder på ett strukturerat sätt och tillse att du efterlever krav på kundkännedom och penningtvättsregler.

Solutions_ADV_sv.png

Sharpfin Risk Manager

Solutions_RM_sv.png

Med Sharpfin Risk Manager har du hela tiden full koll på dina investeringsriktlinjer och risk. Du uppnår detta genom:

 • Möjlighet att definiera investeringsriktlinjer på all data i systemet med hjälp av vårt eget regelspråk.

 • Övervaka dina kunders investeringsrisk i realtid med vår snabba riskmotor.

 • Generera flera riskmått (t.ex. VaR) i realtid eller skapa riskrapporter för att tillgodose kraven ifrån din finansinspektion.

Sharpfin Wealth Administrator

Sharpfin Wealth Administrator sparar tid i ditt administrationsarbete genom användarvänlig funktionalitet för:

 • Fondbokföring och Fondvärdesberäkningar (NAV).

 • En automatiskt mappning av värdepappers- till bokföringstransaktioner med en egenutvecklad AI-algoritm.

 • En flexibel beräkning av förvaltningsavgifter både för fonder och kundportföljer.

Solutions_ADM_sv.png

Sharpfin Reference Data

Solutions_CORE_sv.png

Detta är hjärtat i Sharpfin Wealth Management Suite och förutsättningen för övriga produkter. Sharpfin Reference Data tillhandahåller:

 • Ett instrumentregister med data för att säkerställa efterlevnad av MiFID II-regelverket t.ex Målmarknad och "Cost & Charges".

 • Ett flexibelt sätt att stukturera dina kunders tillgångar för att möjliggöra ett aggregat på alla nivåer, t.ex. kunders underliggande tillgångar på flera depåbanker.

 • En Marknadsdatamodul för att administrera instrumentpriser och valutakurser samt specifik data relaterat till värdepappershandel och orderläggning.