SHARPFINS LÖSNINGAR

Sharpfin Wealth Managment

Sharpfin Wealth Manager ger dig ett komplett stöd för att sköta din fond eller portföljförvaltning, inklusive:

 • Portföljhanteringsvy över dina kunders tillgångar samt möjlighet att aggregera flera underliggande tillgångar till en samlad vy.

 • Avancerad order-blotter med möjlighet att lägga ordrar via direkt hos handelssystemen (t.ex. Infront) eller via generella gränssnitt som FIX.

 • Andelsägarregister för fondförvaltare

Sharpfin Advisory

Använd Sharpfin Advisory för att:

 • Digitalisera hela din rådgivningsprocess och få hjälp med regelefterlevnad för MiFID II och IDD.

 • Tillåta dina kunder att logga in säkert i systemet för att se sina tillgångar och värdeutveckling med vår kundportal.

 • Insamla information om dina kunder på ett strukturerat sätt och tillse att du efterlever krav på kundkännedom och penningtvättsregler.

Sharpfin Risk Manager

Med Sharpfin Risk Manager har du hela tiden full koll på dina investeringsriktlinjer och risk. Du uppnår detta genom:

 • Möjlighet att definiera investeringsriktlinjer på all data i systemet med hjälp av vårt eget regelspråk.

 • Övervaka dina kunders investeringsrisk i realtid med vår snabba riskmotor.

 • Generera flera riskmått (t.ex. VaR) i realtid eller skapa riskrapporter för att tillgodose kraven ifrån din finansinspektion.

Sharpfin Wealth Administrator

Sharpfin Wealth Administrator sparar tid i ditt administrationsarbete genom användarvänlig funktionalitet för:

 • Fondbokföring och Fondvärdesberäkningar (NAV).

 • En automatiskt mappning av värdepappers- till bokföringstransaktioner med en egenutvecklad AI-algoritm.

 • En flexibel beräkning av förvaltningsavgifter både för fonder och kundportföljer.

Sharpfin Reference Data

Detta är hjärtat i Sharpfin Wealth Management Suite och förutsättningen för övriga produkter. Sharpfin Reference Data tillhandahåller:

 • Ett instrumentregister med data för att säkerställa efterlevnad av MiFID II-regelverket t.ex Målmarknad och "Cost & Charges".

 • Ett flexibelt sätt att stukturera dina kunders tillgångar för att möjliggöra ett aggregat på alla nivåer, t.ex. kunders underliggande tillgångar på flera depåbanker.

 • En Marknadsdatamodul för att administrera instrumentpriser och valutakurser samt specifik data relaterat till värdepappershandel och orderläggning.

Contact

Contact us today
Subscribe to our newsletter

Support

+46 (0)10 585 82 77

support@sharpfin.com